Direkte til indholdet
Gå til forsiden

16. maj 2024

 

Referat
Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 16. maj 2024 - d. 16-05-2024 kl. 08:00 til 10:30

Deltagere:


Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen, Gravers Larsen Kjærgaard

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Punkt 13 udsættes til PU-mødet den 27.juni - tilbagekaldt af Hemmet/Sdr. Vium MR, Svend
Clausen.

Dagsorden godkendes.

2 - PUK foreløbigt budget 2025

Sager:
Økonomi - Skjern Provsti - PUK Budget 2025 (2024 - 14854)
 

Bilag:
2025 PUK Foreløbigt budget

Foreløbigt budget 2025 godkendes.

Skjern Provstiudvalg, CVR-nr. 21253642, Budget
2025, , Bidrag budget afleveret d. 16-05-2024 08:25.
3 - Nr. Vium Kirke: byggesag El-ladestander

Byggesag videresendt med anbefaling til Ribe Stift 16. april 2024.
Finansieres af reserven i Skjern Provsti kr. 90.000.
Godkendelse fra Ribe Stift 17. april 2024.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Nr. Vium - Nørre Vium-
Herborg Sognes Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - ladestander ved Nr. Vium
Kirke (2024 - 12221)
Skjern Provsti - Byggesag - Nr. Vium - Nørre Vium-
Herborg Sognes Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - ladestander ved Nr. Vium
Kirke (2024 - 12221)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag 
fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Aktdokument, Til Nørre Vium-Herborg
Sognes Menighedsråd (8767), Afgørelse vedr.
etablering af en ladestander ved Nørre Vium Kirke,
240416 Nørre Vium Kirke, placering af ladestander

Provstiudvalget bevilger finansiering af opstilling af
ladestander gennem reserven kr. 90.000 og
anbefaler sagen til godkendelse i Stiftet.


Beløbet overføres til MR ved indsendelse af kopi af
faktura med angivelse af bank-kontonummer.

4 - Faster Kirke: byggesag El-ladestander

Byggesag videresendt med anbefaling til Ribe Stift den 16. april 2024
Finansieres af reserven i Skjern Provsti kr. 90.000.

Godkendt i Stiftet den 19. april 2024

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Faster Kirke, Skjern
Provsti, Ribe Stift - Faster Sogns Menighedsråd -
Øvrige bygninger, arealer og omgivelser -
ladestander ved Faster Kirke (2024 - 12031)
Skjern Provsti - Byggesag - Faster Kirke, Skjern
Provsti, Ribe Stift - Faster Sogns Menighedsråd -
Øvrige bygninger, arealer og omgivelser -
ladestander ved Faster Kirke (2024 - 12031)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Lokation Faster Kirke, Referat MR-møde 14. marts
2024, Kontrakt Cleever og Faster MR, Underskrift af
kontrakt, Foto af placering, Foto af placering 1,
Aktdokument, Afgørelse vedr. etablering af en
ladestander ved Faster Kirke, 240418 Faster Kirke,
placering af ladestander

Simon Møller Olesen deltager ikke punktet.

Provstiudvalget bevilger finansiering af opstilling af
ladestander gennem reserven kr. 90.000 og
anbefaler sagen til godkendelse i Stiftet.

Beløbet overføres til MR ved indsendelse af kopi af
faktura med angivelse af bank-kontonummer.

5 - Stauning Kirke: byggesag El-ladestander

Byggesag videresendt med anbefaling til Ribe Stift 16. april 2024.
Finansieres af reserven i Skjern Provsti kr. 90.000.

Godkendt i Stiftet den 18. april 2024

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Stauning Kirke, Kirkebyvej
72, Stauning, 6900 Skjern - Stauning Sogns
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Clever El-ladestander ved Stauning
Kirke (2024 - 11947)
Skjern Provsti - Byggesag - Stauning Kirke, Kirkebyvej
72, Stauning, 6900 Skjern - Stauning Sogns
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og 
omgivelser - Clever El-ladestander ved Stauning
Kirke (2024 - 11947)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Lokation Stauning Kirke, Lokation tæt på, Foto med
placering, Foto med placering 1, Foto med placering
2, Etablering af ladestandere - delgruppe B,
Ansøgning til fredningsnævn, Kontrakt, Foto af
underskrifter på kontrakt, Aktdokument, 240416
Stauning Kirke, placering af ladestander, Afgørelse
vedr. etablering af en ladestander ved Stauning

 

Provstiudvalget bevilger finansiering af opstilling af
ladestander gennem reserven kr. 90.000 og
anbefaler sagen til godkendelse i Stiftet.

Beløbet overføres til MR ved indsendelse af kopi af
faktura med angivelse af bank-kontonummer.

6 - Vorgod Kirkehus: byggesag El-ladestander

Byggesag videresendt med anbefaling til Ribe Stift 18. april 2024.
Finansieres af reserven i Skjern Provsti kr. 90.000.

Godkendt i Stiftet den 18. april 2024

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Vorgod Kirke, Vorgod
Sogn - Vorgod Sogns Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser - Clever Elladestander
ved Vorgod Kirkehus (2024 - 12484)
Skjern Provsti - Byggesag - Vorgod Kirke, Vorgod
Sogn - Vorgod Sogns Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser - Clever Elladestander
ved Vorgod Kirkehus (2024 - 12484)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Kontrakt i underskrevet stand, Clever delpakke B,
MR forslag til placering, Billeder af placering (graver
er ladestander), Referat af MR-møde 3. april 2024,
Aktdokument, Afgørelse vedr. etablering af en
ladestander ved Vorgod Kirke, 240418 Vorgod Kirke,
placering af ladestander

Provstiudvalget bevilger finansiering af opstilling af
ladestander gennem reserven kr. 90.000 og
anbefaler sagen til godkendelse i Stiftet.

Beløbet overføres til MR ved indsendelse af kopi af
faktura med angivelse af bank-kontonummer.

7 - Nr. Omme: byggesag El-ladestander

Byggesag videresendt med anbefaling til Ribe Stift 25. april 2024.
Finansieres af reserven i Skjern Provsti kr. 90.000.

Godkendt i Stiftet den 29. april 2024.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Nr. Omme kirke - Nørre
Omme Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - ladestander ved Nr. Omme
Kirke (2024 - 13139)
Skjern Provsti - Byggesag - Nr. Omme kirke - Nørre
Omme Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - ladestander ved Nr. Omme
Kirke (2024 - 13139)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Kontrakt med Clever, Underskrifter på kontrakt med
Clever, Lokation Nr Omme Kirke, Nr. Omme Kirke
Pakke A 20240307, Nr Omme ladestander placering,
Aktdokument, Afgørelse vedr. etablering af en
ladestander ved Nørre Omme Kirke, 240426 Nørre
Omme Kirke, placering af ladestander

Provstiudvalget bevilger finansiering af opstilling af
ladestander gennem reserven kr. 90.000 og
anbefaler sagen til godkendelse i Stiftet.

Beløbet overføres til MR ved indsendelse af kopi af
faktura med angivelse af bank-kontonummer.

8 - Fra Stauning MR: Ansøgning om anvendelse af
overskud 2023


Overskud i regnskabet 2023 kr. 103.907,17. Frie midler udgør ultimo 2023 kr. 92.342,18.
Overskud forklares således: Erstatning kr. 24.171 er indtægtsført, kr. 41.000 budgetsat til kalkning, men ikke udført, samt kr. 44.100 i energibesparelser.

Andet indlån og salgssummer udgør i Stiftet: kr. 128.470.

Ansøgning om brug af overskud/frie midler kr.
92.342,18 til følgende:
kr. 24.171 Erstatning - se næste punkt på dagsorden
kr. 26.300 til kalkning af kirken (2024 tilbud kr.
66.300/budget 2024 kr. 40.000)
rest ca kr. 41.000 til renovering af
brostensbelægningen fra hovedportalen mod
Kirkebyvej og op til kirkens våbenhus. (tilbud 80.000
for omlægning)

Sager:
Ansøgning - frie midler - Stauning MR - Ansøgning
om anvendelse af overskud 2023, anvendelse af
erstatning kr. 24.171, Budgetoversigt 2025 Stauning
Kirke. (2024 - 12165)

Bilag:
Aktdokument, Budgetansøgning 2025,
Byggetilladelse Graverbygning, Ansøg. driftsoverskud
2023

PU bevilger som ansøgt brug af frie midler kr. 26.300 til kalkning af kirken i 2024.

Såfremt brostensbelægningen fra hovedportalen
mod Kirkebyvej og op til kirkens våbenhus skal
omlægges skal dette godkendes i Stiftet - der skal
indsendes byggesag i FIN. PU tager stilling til
finansiering og brug af frie midler ved behandling af
byggesagen.

Overvej at følge kirkegårdskonsulentens anbefaling
om omlægning af forhøjede sten.

9 - Fra Stauning MR: Erstatning kr. 24.171 fra RS-kommune,
anvendes til maling af garage i præstebolig

Modtaget erstatning kr. 24.171 den 16.10.2023 fra
Ringkøbing-Skjern Kommune ifm. nedgravning af
spildevandsledning fra Halby til Stauning.
Erstatningen ønskes anvendt til maling af vægge og
gulv i garagen i præsteboligen.

Sager:
Ansøgning - Erstatning - Stauning MR - kr. 24.171 fra
Ringkøbing-Skjern Kommune kloakføring langs
præstegårdens skel - ønskes anvendt til maling i
garage i præsteboligen (2024 - 12600)
Ansøgning - Erstatning - Stauning MR - kr. 24.171 fra
Ringkøbing-Skjern Kommune kloakføring langs
præstegårdens skel - ønskes anvendt til maling i
garage i præsteboligen (2024 - 12600)

Bilag:
Aktdokument, Fakt. maling indv. garage, Erstatning,
kloakføring 1

Provstiudvalget godkender anvendelse af modtaget
erstatning kr. 24.171 til indvendig maling af garage i
præsteboligen.
Kopi af faktura kr. 25.000 for udført malerarbejde er
modtaget som dokumentation.

10 - Fra Borris MR: Ansøgning brug af frie midler
80.000 kr.


Frie midler ultimo 2023: Kr. 242.560 - kr. 80.000 til
omlægning af kirkegård bevilget af PU i april 2024

Sager:
Ansøgning - Frie midler - Borris MR - brug af 80.000
til messehagel, goodly play, alarm i præstebolig, PCSkærm,
Udskiftning af låse og nøglesystem i kirke mv
(2024 - 12884)

Bilag:
Til Skjern Provsti

Simon Møller Olesen deltager ikke punktet.

Provstiudvalget godkender brug af frie midler kr.
80.000 som ansøgt til køb af messehagel, goodly
play, alarm i præstebolig, PC-skærm til
præstekontoret samt udskiftning af låse og
nøglesystem i kirke mv.

11 - Fra Nr. Omme MR: Hensættelse af frie midler
kr. 100.000 til projekt ved kapel


Frie midler ultimo 2023: kr. 230.526.

Sager:
Ansøgning - frie midler - Nørre Omme MR - brug af
kr. 100.000 til projekt ved kapel (2024 - 12921)

Bilag:
Nr. Omme ansøgning PU

Gravers Larsen Kjærgaard deltager ikke i punktet.

PU bevilger ansøgning om hensættelse af kr. 100.000
af frie midler til "Projekt ved kapel".

PU vil gerne besøge jer og høre om projektet onsdag
den 11. september kl. 8.00 i forbindelse med det
ordinære PU-møde.

12 - Tarm MR: synsudskrift 2024

Bemærk - behov for udskiftning af taget på Tarm
kirketårn, og evt. Tarm Kirke

Sager:
Synsudskrift - Tarm MR - Bygningssyn, Tarm Kirke
2024 (2024 - 13841)

Bilag:
00 Referat bygningssyn 18042024, 01 Synsrapport -
skema 2024, Bilag 1 Referat fra provstesyn Tarm kirke
2023, Bilag 2 Besigtigelse af tag på Tarm Kirke

Erik Nielsen deltager ikke i punktet.

Provstiudvalget godkender synsrapporten og
afventer modtagelse af byggesag for udskiftning af
taget på Tarm Kirketårn. Finansiering afventer
behandling af byggesagen.
13 - Hemmet-Sdr. Vium: brug af frie midler

Brug af frie midler kr. 70.000 til udbygning af
elradiatorer, som vist på tegningerne til det
oprindelige projekt.

Sager:
Ansøgning - frie midler - Hemmet-Sønder Vium MR -
varmestyring i begge kirker (2024 - 13965)

Bilag:
Aktdokument, 2024.04.26. Varmestyring begge
kirker
Ansøgning trukket tilbage af menighedsrådet.
Ansøgningen genfremsendes til næste PU-møde.

14 - Stauning MR: opdatering af
kirkegårdsvedtægter 


Generel opdatering, tilføjelse §8 stk 4 Fællesgrav
med urner og §22 Lapidariet.
Afløser vedtægter godkendt 03.03.2020.

Sager:
Kirkegårdsvedtægter - Stauning MR - opdatering maj
2024 (2024 - 14085)

Bilag:
Aktdokument

Kirkegårdsvedtægter for Stauning Kirkegård
godkendes.

15 - Hemmet og Sdr. Vium Kirke: opdatering af
kirkegårdsvedtægter


Generel opdatering af vedtægter for begge
kirkegårde.

Sager:
Kirkegårdsvedtægter - Hemmet-Sønder Vium MR -
Hemmet Kirke og Sdr. Vium Kirke (2024 - 14485)

Bilag:
Aktdokument, 2024. Kirkegårdsvedtægt. Hemmet,
2024. Kirkegårdsvedtægt. Sdr. Vium

Kirkegårdsvedtægter for Hemmet Kirkegård og for
Sdr. Vium Kirkegård godkendes.

16 - Brejning MR: Synsrapport 2024

Sager:
Synsudskrift - Brejning MR - kirke og kirkegård - 2024
(2024 - 14686)

Bilag:
Aktdokument, synsprotokol for Brejning Kirke
02.05.2024

Synsrapporten godkendes.

17 - Vorgod Orgel: Nyt orgel, ny betalingsaftale

Aftale om mulig kontraktindgåelse om køb/bestilling
af nyt orgel til levering i 2027.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Vorgod Kirke, Vorgod
Sogn - Vorgod Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
orgelprojekt og tilretning indvendig renovering (2023
- 34218)
Skjern Provsti - Byggesag - Vorgod Kirke, Vorgod
Sogn - Vorgod Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
orgelprojekt og tilretning indvendig renovering (2023
- 34218)

Bilag:
Provsti ansøgnin vedr orgel Vorgod Kirke, 13.05.2024
Kontrakt Vorgod Kirke

Provstiudvalget godkender, at MR indgår kontrakt
med orgelbygger Th. Frobenius & Sønner om
levering af nyt orgel senest ultimo 2027.

PU bevilger kr. 500.000 i anlægsmidler i 2025 (1.
rate) og 2026 (2. rate), samt at tilskud fra
istandsættelsesfonden kr. 1,3 mio kr. anvendes til
finansiering af orgelprojektet. Restfinansiering max
optil ca. kr. 900.000 bevilges i 2027. Restfinansiering
nedsættes ved modtagelse af fondsmidler forventet
ca. kr. 500.000 og anvendelse af evt. overskud
forventet ca. kr. 150.000 fra nuværende projekt
indvendig renovering i kirken.

Endelig hjemtagelse af lån 3 mio kr. i Stiftet sker i 2.
halvår 2025, hvorved afdrag påbegyndes fra 2026.
Finansiering søges løbende via budgetsystemet.

MR skal sikre sig, at der stadig kan søges fondsmidler
selv om kontrakten underskrives og projektet
dermed sættes i gang.
18 - Tarm MR: ansøgning om midler fra reserven

Sager:
Ansøgning - Reserven - Tarm MR - manglende
boligbidrag og udgifter til præsteansættelse kr.
153.965 (2024 - 14826)

Bilag:
2024.05.07. Ansøgning til provstiudvalget,
2024.05.07. Bilag 1, 2024.05.07. Bilag 2, 2024.05.07.
Bilag 3, 2024.05.07. Bilag 4
Erik Nielsen deltager ikke i punktet.

Provstiudvalget bevilger manglende indtægter vedr.
boligbidrag for 2023 kr. 27.300 og 2024 kr. 18.665 af reserven, resten skal finansieres af frie midler.

19 - Til orientering

Rækker Mølle MR: Hanning Kapel males i stedet for
kalkes.

Vorgod Kirke: Tilsagn fra
Kirkeistandsættelsesordningen 2024

Dejbjerg MR: Frigivet midler fra arv til køb af elklaver
og lilla messehagel

Stauning MR: Referat fra konsulentrunden 10. april
2024
Borris MR: Principgodkendelse af bænkeprojekt

PU-møde den 27. juni kl. 8.00-10.30 i Brejning med
besøg om opvarmning i kirken /nyt loft i kapel.
Vi mødes i Kirkehuset, Kærhusvej 1, 6971 Spjald


Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Hanning - Rækker Mølle
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Maling af kapel/toiletbygning (2024 -
10639)
Kirkeistandssættelsesfonden - tilsagn - Vorgod MR -
Vorgod Kirke 2024 (KM F2: 395091) (2024 - 14025)
Frigivelse af arv - Dejbjerg MR - køb af klaver og
messehagel - arv efter Inga Sørensen. (2024 - 13855)
Konsulentrunde - forår 2024 - Stauning MR -
ansøgning om besøg ifm. opførelse af
cointainerplads mv (2023 - 30315)
Byggesag - Sønder Borris Sogns Menighedsråd -
Skjern Provsti - Sønder Borris kirke - Kirkebygning -
Midlertidig flytning af kirkebænke under pulpituret
(2024 - 11743)

Bilag:
Afgørelse vedr. maling af graverhus på Hanning
Kirkegård, Vorgod MR. Tilsagnsbrev,
Kirkeistandsættelsesordningen 2024, Aktdokument,
Tilbud Klaver, Messehagel, testamente ISS, Frigivelse
af prohiberet arv, efter Inga Sørensen, Endelig
frigivelsesbrev (til banken), Referat fra
Konsulentrunde forår 2024 ved Stauning Kirkegård i
Skjern Provsti, Aktdokument, Afgørelse vedr.
midlertidig flytning af bænke under pulpituret,
Sønder Borris_NM24-00995, 240416 Borris Kirke,
midlertidig flytning af bænke

 
20 - Eventuelt Ege-urner har dobbelt nedbrydningstid, tilføjes i
gravstedstakster 2025.
21 - Besøg af Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg
Vi får besøg af Heinrich Wichmann Pedersen

Sager:
Møde - Det Mellemkirkelige stiftsudvalg - Skjern
Provsti - udvikling af arbejdet for det mellemkirkelige
arbejde og migrantarbejdet (2024 - 10561)

Bilag:
Rapport, mellemkirkeligt stiftsudvalg i Ribe Stift -
ENDELIG sept. 2023 (1), Skjern Provsti, samlet
materiale
 

2024 - 11776 - Skjern Provsti – Møder 16-05-2024, 08:00

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653